Oppfølgingstiltaket

Oppfølgingstiltaket er for deg som har et mål å komme i arbeid, men trenger veiledning og støtte for å finne gode løsninger. Enten du er aktiv jobbsøker idag eller du er sykemeldt fra et arbeidsforhold.

Tilbudet er individuelt tilrettelagt og innholdet avtales i samarbeid med din veileder hos oss og NAV.

Vi kan bla:

  • Hjelpe deg med å se egne muligheter på arbeidsmarkedet gjennom individuell karriereveiledning.
  • Gi deg opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter.
  • Gi deg praktisk bistand til målrettet jobbsøking.
  • Hjelpe deg å finne egnet arbeidsplass for arbeidspraksis.
  • Gi deg tett oppfølging på arbeidsplassen og bistå med råd og veiledning til deg og arbeidsgiver.