Vekst og utvikling gjennom arbeid

Sandbukt AS er registrert som et aksjeselskap og Balsfjord Kommune er ene aksjonær.

Vårt formål er: “Selskapets formål er planmessig arbeidstrening, avklaring av arbeidsevne og formidling av arbeidskraft til ordinært arbeidsliv. For de som på grunn av fysiske eller psykiske funksjonshemminger eller av andre årsaker ikke er i stand til å utføre arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet, kan bedriften tilby varig tilrettelagt arbeid i egen produksjon eller tjenesteyting. Selskapet skal bidra til at mennesker med ulike behov får en meningsfull hverdag og en opplevelse av økt livskvalitet.”

Sandbukt AS en godkjent tiltaksarrangør for flere ulike arbeidsmarkedstiltak for NAV. For å kunne tilby varig tilrettelagt arbeid og relevant arbeidstrening og utprøving, så har vi egne avdelinger for produksjon og tjenesteyting. Vi er sertifisert etter det europeiske kvalitetsikringsprogrammet eQuass som dekker alle europeiske krav til kvalitet i levering av velferdstjenester.