Vekst og utvikling gjennom arbeid

Sandbukt AS er registrert som et aksjeselskap og Balsfjord Kommune er ene aksjonær.

Vårt formål er: “Selskapets formål er planmessig arbeidstrening, avklaring av arbeidsevne og formidling av arbeidskraft til ordinært arbeidsliv. For de som på grunn av fysiske eller psykiske funksjonshemminger eller av andre årsaker ikke er i stand til å utføre arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet, kan bedriften tilby varig tilrettelagt arbeid i egen produksjon eller tjenesteyting. Selskapet skal bidra til at mennesker med ulike behov får en meningsfull hverdag og en opplevelse av økt livskvalitet.”

Sandbukt AS en godkjent tiltaksarrangør for flere ulike arbeidsmarkedstiltak for NAV. For å kunne tilby varig tilrettelagt arbeid og relevant arbeidstrening og utprøving, så har vi egne avdelinger for produksjon og tjenesteyting. Vi er sertifisert etter ledelsessystemet for kvalitet, ISO 9001.

Våre verdier

Likeverd

 • Vi mener at alle skal gis mulighet til å delta i samfunnet
 • Vi skal ta like mye hensyn til andre som til oss selv
 • Alle våre medarbeidere skal respekteres
 • Likeverd er å ta hensyn til individuelle behov
 • Likeverd er å gi flest mulig anledning til å jobbe
 • Den enkelte skal bli; verdsatt, anerkjent, få tillit og bli respektert

Mot

 • Vi snakker sammen også om ting som er vanskelig
 • Vi tør og si ifra dersom vi er uenige
 • Vi gir hverandre både ris og ros
 • Mot er å møte forandringer med åpent sinn

Raushet

 • Vi skal ta vare på, og være stolte av hverandre.
 • Vi skal lære av hverandre og dele på kunnskap og erfaringer

Trygghet

 • Vi skal arbeide for et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsplasser
 • Hovedregel: Du skal behandle andre slik du vil at andre skal behandle deg!

Våre ansatte

LINE HENRIKSEN

Daglig leder

Tlf. 976 69 332
line@sandbuktas.no

HÅKON HANSSEN

Arbeidsleder

Tlf. 974 74 611
haakon@sandbuktas.no

 

KRISTIN MARKUSSEN

Veileder

Tlf. 413 32 808
kristin@sandbuktas.no

STIAN KVIEN

Nestleder

Tlf. 906 50 662
stian@sandbuktas.no

 

RAYMOND BJELLMO

Markedskoordinator

Tlf. 959 34 221
raymond@sandbuktas.no

 

LINE HAG

Veileder

Tlf. 907 21 319
line.hag@sandbuktas.no

ROGER INDREBERG

Arbeidsleder

Tlf. 919 19 456
roger@sandbuktas.no

ØYSTEIN LUNENG

Assistent

Tlf. 917 24 790
oystein@sandbuktas.no

Anne Liv Forsberg,

Arbeidsleder

anneliv@sandbuktas.no

Tlf. 414 09 474

Dette er noen av våre kunder og samarbeidspartnere:

Artikkeltype *
Tittel *
Fremhevet bilde
Maximum file size: 5 MB
Innhold
Legg ved dokument
Maximum file size: 20 MB
PDF, Word eller Excel
Galleri
Maximum file size: 10 MB
Legg til bilder til galleri