Avklaring

Har du et mål om komme ut i jobb? Er du usikker på egne ressurser og de mulighetene du har?

Vi kan tilby avklaring over 4 uker som inneholder:

  • Kartlegging av dine ressurser
  • Karriereveiledning
  • Forventninger og muligheter i arbeidsmarkedet
  • Praktisk utprøving i en av våre avdelinger eller hos en annen bedrift

Etter avsluttet program skal du og din veileder hos oss ha utarbeidet en plan for videre vei mot arbeid.