Arbeidsforberedende trening (AFT)

  • Vi kan gjøre avklaring og kartlegging av forhold som har betydning for din arbeidsdeltakelse.
  • Vi kan bistå deg til å se egne muligheter på arbeidsmarkedet gjennom individuell karriereveiledning,
  • Vi kan tilby arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø.
  • Vi kan bistå med arbeidstrening i ordinært virksomhet.
  • Vi kan bistå med tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse.
  • Vi kan bistå med aktiv jobbsøking og formidling til ordinært arbeid.

Tiltaket har en varighet på 1 år, med mulighet for ytterligere 1 års forlengelse.

Tiltaket formidles gjennom lokalt NAV kontor.

 

 

 

Grønt arbeid:

Grønt arbeid er et arbeidstreningstiltak i regi av NAV – Vilje Viser Vei.
Tiltaket tilbyr mennesker med psykiske lidelser mulighet for allsidig arbeidstrening på godkjente gårdsbruk.

Erfaringsmessig er det mange med psykiske lidelser som opplever positive og avgjørende endringer i livet sitt etter å ha gjennomført et slikt tilbud.

Tiltaket løper igjennom en avtalefestet periode, og er et samarbeid mellom NAV, gårdbruker og en vekst bedrift.

Målsettingen er at arbeidstreningen skal bidra til at deltakeren går helt eller delvis over i ordinært arbeid.

Grønt arbeid formidles gjennom det lokale NAV kontoret.