– en vekstbedrift

i Balsfjord i Troms

USplash29-e1584167757867

Vekst og utvikling gjennom arbeid

Sandbukt AS er registrert som et aksjeselskap og Balsfjord Kommune er ene aksjonær.

“Selskapets formål er planmessig arbeidstrening, avklaring av arbeidsevne og formidling av arbeidskraft til ordinært arbeidsliv.

For de som på grunn av fysiske eller psykiske funksjonshemminger eller av andre årsaker ikke er i stand til å utføre arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet, kan bedriften tilby varig tilrettelagt arbeid i egen produksjon eller tjenesteyting.

Selskapet skal bidra til at mennesker med ulike behov får en meningsfull hverdag og en opplevelse av økt livskvalitet.”

Vi er sertifisert etter ledelsessystemet for kvalitet, ISO 9001, og ledelsessystemet for miljø ISO 14001.

Sandbukt AS en godkjent tiltaksarrangør for flere ulike arbeidsmarkedstiltak for NAV. For å kunne tilby varig tilrettelagt arbeid og relevant arbeidstrening og utprøving, så har vi egne avdelinger for produksjon og tjenesteyting.

Vi er sertifisert etter ledelsessystemet for kvalitet, ISO 9001.

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

Dersom du har en uførepensjon og ønsker deg arbeid, så kan du sende en søknad til det lokale NAV kontoret om varig tilrettelagt arbeid hos oss. Søknadsskjema finner du nederst på denne siden. 

På VTA – tiltak kan du få tilbud om fast ansettelse som produksjonsarbeider hos oss. Arbeidsoppgavene er varierte, og vi vil gjerne finne et arbeid som passer for deg. Det vil bli lagt stor vekt på dine ønsker og interesser. Dersom d har behov for spesiell tilrettelegging eller hjelpemidler, vil vi gjøre det vi kan for å løse dette.

Dette tilbudet har ingen tidsbegrensning. Du vil få en skriftlig arbeidsavtale etter reglene i arbeidsmiljøloven. Arbeidstiden avtaler vi med deg når du starter arbeidet hos oss.

Du vil få en arbeidsleder som gir deg opplæring i arbeidet og som vil ha regelmessige samtaler med deg. Sammen vil dere planlegge arbeidet slik at du kan utvikle deg innenfor dine interesser og i ditt eget tempo. Skulle andre tiltak eller annet arbeid bli aktuelt, vil arbeidslederen legge til rette for at du skal få slike muligheter.

Vi utbetaler bonuslønn pr. time du jobber hos oss. Du kan tjene inntil 1 G (kr. 106 399) pr. år og fortsatt beholde din uførepensjon.

Arbeidsforberedende trening (AFT)

 • Vi kan gjøre avklaring og kartlegging av forhold som har betydning for din arbeidsdeltakelse.
 • Vi kan bistå deg til å se egne muligheter på arbeidsmarkedet gjennom individuell karriereveiledning,
 • Vi kan tilby arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø.
 • Vi kan bistå med arbeidstrening i ordinært virksomhet.
 • Vi kan bistå med tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse.
 • Vi kan bistå med aktiv jobbsøking og formidling til ordinært arbeid.

Tiltaket har en varighet på 1 år, med mulighet for ytterligere 1 års forlengelse.

Tiltaket formidles gjennom lokalt NAV kontor.

Oppfølgingstiltaket

Oppfølgingstiltaket er for deg som har et mål å komme i arbeid, men trenger veiledning og støtte for å finne gode løsninger. Enten du er aktiv jobbsøker idag eller du er sykemeldt fra et arbeidsforhold.

Tilbudet er individuelt tilrettelagt og innholdet avtales i samarbeid med din veileder hos oss og NAV.

Vi kan bla:

 • Hjelpe deg med å se egne muligheter på arbeidsmarkedet gjennom individuell karriereveiledning.
 • Gi deg opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter.
 • Gi deg praktisk bistand til målrettet jobbsøking.
 • Hjelpe deg å finne egnet arbeidsplass for arbeidspraksis.
 • Gi deg tett oppfølging på arbeidsplassen og bistå med råd og veiledning til deg og arbeidsgiver.

Avklaring

Har du et mål om komme ut i jobb? Er du usikker på egne ressurser og de mulighetene du har?

Vi kan tilby avklaring over 4 uker som inneholder:

 • Kartlegging av dine ressurser
 • Karriereveiledning
 • Forventninger og muligheter i arbeidsmarkedet
 • Praktisk utprøving i en av våre avdelinger eller hos en annen bedrift

Etter avsluttet program skal du og din veileder hos oss ha utarbeidet en plan for videre vei mot arbeid.

Artikkeltype *
Tittel *
Fremhevet bilde
Maximum file size: 5 MB
Innhold
Legg ved dokument
Maximum file size: 20 MB
PDF, Word eller Excel
Galleri
Maximum file size: 10 MB
Legg til bilder til galleri