Arbeidsforberedende trening (AFT)

 

(Artikkelen er under oppdatering)

 

Grønt arbeid:

Grønt arbeid er et arbeidstreningstiltak i regi av NAV – Vilje Viser Vei.
Tiltaket tilbyr mennesker med psykiske lidelser mulighet for allsidig arbeidstrening på godkjente gårdsbruk.

Erfaringsmessig er det mange med psykiske lidelser som opplever positive og avgjørende endringer i livet sitt etter å ha gjennomført et slikt tilbud.

Tiltaket løper igjennom en avtalefestet periode, og er et samarbeid mellom NAV, gårdbruker og en vekst bedrift.

Målsettingen er at arbeidstreningen skal bidra til at deltakeren går helt eller delvis over i ordinært arbeid.

Grønt arbeid formidles gjennom det lokale NAV kontoret.