Oppfølgingstiltaket

Oppfølgingstiltaket er for deg som trenger støtte eller veiledning for å få eller beholde jobb. 

(Artikkelen er under oppdatering)